BSO Julianaschool


De Koningin Julianaschool heeft buitenschoolse opvang. Deze BSO heeft een mooie, eigen plek in het schoolgebouw en is aangesloten bij Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei en verzorgt de naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar. 

Een eigen BSO heeft veel voordelen:
  • De BSO sluit aan bij de eigen visie van de school
  • Kinderen blijven in hetzelfde vertrouwde pedagogische klimaat met dezelfde waarden en normen
  • De BSO maakt gebruik van alle faciliteiten in en om het schoolgebouw
  • De groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team
  • De overdracht van onderwijs naar opvang verloopt goed en soepel.
De directeur is verantwoordelijk voor zowel de opvang als het onderwijs.

In de BSO ligt het accent op ontspanning en vrije tijd.
Het belang van het kind staat voor ons centraal. 
Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen behoefte. 
Daar proberen we goed naar te luisteren. 
Er is ruimte voor ontspanning, activiteiten, beweging en plezier.
 
Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties. De prijs wordt berekend vanaf de eindtijd van school tot 18.00 uur.

De opvangtijden tijdens schoolvakanties zijn van 8.00 uur tot 18.00 uur,  voorschoolse opvang (7.00 uur, 7.30 uur of 8.00 uur) en verlengde buitenschoolse opvang (18.30 uur) is ook mogelijk.

Hier vindt u informatie over de tarieven. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@pcjulianaschool.nl